Preventiva i briga o desnima

Preventiva i briga o desnima je najbitnija u svim granama medicine pa tako i u stomatologiji. Od malih nogu brinuti o svojim zubima. Edukacija dece o važnosti higijene zuba i usta. Obuka pranja zuba i stvaranje zdravih navika je od neprocenjivog značaja. Deca se pravilnim pristupom lako privole, lako zavole I vrlo lako svaki odlazak stomatologu smatraju nekom avanturom. Deca koja od malih nogu odlaze stoamtologu na redovne kontrole izbegavaju probleme sa zubima a I ako ih bude to su neki mali problemčići koji se lako rešavaju jer deca steknu poverenje I znaju da im stomatolog neće nauditi.
Koliko je bitna preventive kod dece, toliko je bitna I u odraslih. Redovne kotrole na 6 meseci su od vitanog značaja. Uklanjanje zubnih naslaga je bitno zbog prevencije parodontoloških problema u smislu povlačenja desni, parodontalnih džepova I gubljenja nivoa kosti.