Ugradnja implantata

Nadoknadjuju nedostajuće zube. Ugradnja implantata podrazumeva ušrafljivanje titanijumskog šrafa u kost. Nakon kliničkog i rendgenološkog pregleda, utvrđuje se da li je pacijent podoban za ugradnju implantata. Sama ugradnja implantata se vrši u lokalnoj anesteziji I apsolutno je bezbolna. Nakon ugradnje implantata se čeka neko određeno vreme da se implant optereti sa krunicom, privremenom ili stalnom.
Ugradnja implantata predstavlja najbolje rešenje za nadoknađivanje nedostatka zuba. Uvek je najbolje da se ugrađuje onoliko implantata koliko nedstaje zuba ali takođe implanti mogu biti I nosači mosta.